24 JUN '15 25988 CMT

Hvad er din signatur som leder?

‘Hvad er din signatur som leder?… som menneske?’

Kender du din signatur… som leder… som menneske?
I forbindelse med bl.a. jobskifte eller introduktion af nye medarbejdere og kolleger er det ekstremt værdifuldt, at du kender din ledelsessignatur. Din signatur former forventninger iblandt de mennesker der er omkring dig. Forventninger til din adfærd, forventninger til hvilke oplevelser man vil have når man omgås dig, forventninger til hvilke resultater du skaber – alene og sammen med andre.

Her er 3 vink til hvilke karakteristika DIN ledelsessignatur indeholder:

Vink #1: Hvad takker folk dig for?

Den her er lige til!

Genkald dig hvad du oftest blive rost og anerkendt for af kolleger, chefen, medarbejdere, samarbejdspartnere m.m. Se også ud over dine arbejdsmæssige relationer.

Vink #2: Hvad kan dine medarbejdere/din chef/dine kolleger altid forvente når de kommer til dig?

Hvad står du for? Og hvordan kommer det ’ud over rampen’? Hvilke sammenfald er der i den måde du håndterer forskellige situationer på?

Det kan også være, at du hører sætninger såsom: ”Jeg kan altid regne med at ___________ når jeg kommer til dig” (- f.eks. blive klogere, være færdig på 15 min.), eller ”Hver gang jeg spørger dig om noget, ved jeg at du ________ ” (- f.eks. er ærlig, har brug for betænkningstid, varetager hele organisationens interesser, altid inkluderer de økonomiske aspekter osv.)

Vink #3: Hvilke følelser vækker du i dine medarbejdere? … kolleger? … din chef?
Ansvar? Begejstring? Engagement? Frygt? Mod? Optimisme? Stolthed? Uro? Vrede? Ærefrygt?

To ting er vigtige her:

1) Hvis du er i tvivl, så spørg dem! Der er flere måder at spørge på, så du sikrer, at din tilgang er i overensstemmelse med din natur og føles rigtigt for dig. Sørg også for at dine medarbejdere ser, at dit spørgsmål grunder i en oprigtig interesse i et ærligt svar, og ikke er et ’trick-question’.

2) Vær ærlig! Det er muligt, at du ikke er særlig vild med de(t) svar der lige umiddelbart er blandt de første svar, der dukker op i hovedet på dig, men der er ofte noget sandhed i dem! OG det gode er, at hvis du ikke er tilfreds, kan du gøre noget ved det, nu, hvor du er mere bevidst omkring det!