Vilkår og Betingelser

MINDSHORIZON arbejder med ambitiøse leder og beslutningstagere, som oftest allerede er succesfulde, i en eller flere sammenhænge. Mine kunder er klar til at dedikere sig fuldt ud, og parate til at tage et skridt frem i deres liv og deres karriere, med henblik på at opnå det næste afgørende niveau i deres performance – deres markedsværdi og deres resultater.

Som kunde hos MINDSHORIZON er du indstillet på, dine præferencer kan skifte og adfærdsmønstre ændre sig. Mine kunder kommer netop fordi de er parate til at deltage i udviklingsforløb og træninger som kan udfordre deres nuværende holdninger og måde at operere i verden på. De forstår at perception hænger sammen med præstation, da vi handler på det vi tildeler opmærksomhed.

I MINDSHORIZON arbejder jeg med mentalt, følelsesmæssigt og fysisk velfungerende personer. Træning hos mig omfatter ingen behandlingsformer. Der er ingen intention om karakter af professionel helbredsmæssig, medicinsk, psykologisk, juridisk eller finansiel rådgivning.

MINDSHORIZON tilbyder ikke ekspertviden indenfor fagspecifikke områder, som kunderne opererer indenfor. Kunderne er eksperten indenfor det felt, og den branche, de opererer indenfor.  Spørgsmål omkring validitet omkring enkelte dele eller samtlige elementer under sessionerne bør gennemgås med en fuldt ud kvalificeret professionel i fht. enhver risiko forbundet med det forud for implementeringen for kundens del.

På baggrund af det materiale (i enhver form) der af mine kunder bringes med ind i udviklingsprocessen, bidrager jeg med proces og metoder som tillægger kunden værdi til kundens egne måder at processe tilstedeværende information på. Jeg udfordrer holdninger og holdte virkeligheder, som jeg vurderer, har en kraftfuld og gavnlig effekt af betydning for mine kunder på vejen til et endnu højere niveau af succes, end det mine kunder i dag allerede er i stand til at operere på. Mine kunder kontakter MINDSHORIZON netop fordi de er klar til at blive udfordret på deres perspektiver og adfærd med henblik på at skabe endnu bedre resultater.

Ledelsesrådgivningen tilbydes og finder sted dér hvor det vurderes, at det vil have en gavnlig effekt, og hvor det som en tilført ressource kan bringe kunder på et endnu højere præstationsniveau. Synspunkter og sammenhænge præsenteres, udfordringer og skarpsindige observationer skaber nye perspektiver, en guidning af opmærksomhed, nye betragtninger, et skærpet fokus, indenfor områder, som jeg vurderer, har relevans for videre udvikling.

Alle investeringer i serviceydelser fra MINDSHORIZON inkluderer et ikke-refundérbart depositum svarende til 30 procent af den samlede investering. Undtaget er dog investeringer i VIP dage, da leveringen starter umiddelbart efter tilmelding, hvorfor hverken hele eller dele af investeringen kan refunderes forud for selve afviklingen af dagen.

Jeg tager mig ret til at fravælge, såvel som at vælge til, hvilke opgaver jeg tager imod. Jeg tager mig den frihed at takke nej til en kunde, eller til at fortsætte en kunderelation, hvis det af mig vurderes som rigtigt. Dette kan f.eks. bero på overvejelser af moralsk eller etisk karakterer. Samtidigt kan jeg også vælge at stoppe videre træning, hvis jeg vurderer at det ikke giver mening at arbejde med det materiale der bliver lagt frem samt de intentioner og målsætninger der er i spil.
Alle informationer behandles fortroligt i enhver henseende.

Nyhedsbrev

Indtag graciøst dit ledelsesrum med format forenet med handling og skab resultater der matcher din intelligens og indsats. Skriv dig op og modtag nyhedsbrevet ’Ledelsesrum’ med inspiration, der holder gnisten og modet til ledelse i live.